Hocker

slide 

0662 H 

saddle

1753K /1754K 

flat PU

0662 P

soft

0662 S/K 

soft PU

0667 

still

Stapelhocker

6653 H / 6653 S/K 

Lehnenhocker

Hocker mit Bogenlehne 

1760 - PU 

Hocker mit Bogenlehne 

1760 - S/K Kunstleder


Sattelhocker mit Bogenlehne 

1753/1754 BAL 

Hocker mit Lehne PU-Soft 

1756 

Polsterhocker mit Lehne

1752 S/K 

indico Hocker

indico

50S

indico

50 S+B 

indico

50 S+PU 

indico

50S+MH+FAR 

indico

50S+P+MH+FAR 

Stehhilfen

indico

54 S + SH + GL 

indico

64 S klappbar

bemefa

SH 11

bemefa

SH 31

bemefa

SH 41